Zvolte jazyk

Prodej společností

Návrh optimální strategie prodeje a její zasazení do časového kontextu podle plánovaného průběhu potenciální Transakce

Koupě společností

Využijeme naši přítomnost na trhu a Vaše know-how k vyhledání akvizičních cílů s vysokým synergickým potenciálem.
Povedeme kupní proces s důrazem na identifikaci případných rizik.

Financování

Zajistíme financování pro vaše aktivity včetně zpracování finančních plánů a komunikace s financujícími institucemi.

Due Diligence

Komplexní předinvestiční prověrka s důrazem nejen na finanční a daňové ale i komerční aspekty.

Vyhledání partnerů

Najdeme pro Vás v České republice, nebo v zahraničí ideálního strategického, či finančního partnera.

Restrukturalizace

Provádíme posouzení životaschopnosti společnosti s ohledem na krátkodobé i dlouhodobé cash-flow a reálnost projektaných tržeb.