Zvolte jazyk

Ing. Radka Dombek

Managing Partner

Radka své vysokoškolské vzdělání získala na Vysoké škole báňské -Technické univerzitě Ostrava. Na začátku své kariéry přijala místo v České spořitelně, a.s. a téměř patnáct let pracovala jako bankéř, zejména se zaměřením na NPL portfolia.

Má zkušenosti s řízením majetkových účastí, finančních prověrek společností a restrukturalizačních plánů pro společnosti. V roce 2009 získala Radka franchizu Sotheby's Realty pro Českou republiku a tím získala cenné zkušenosti na poli nemovitostí.

Vzhledem k dalším zkušenostem ve vedení společností, řízení procesů a akvizic je Radka Dombek přínosným partnerem naší společnosti.

Ing. Stanislav Staněk

Managing Partner

Stanislav je absolventem vysoké školy ekonomické. Po absolvování VŠE pracoval v zahraničním obchodě a následně s Britskými partnery založil jednu z prvních organizací zastupující britské principály s plným servisem v oblasti energetiky, farmacie, těžkého strojírenství s následnou expanzí na Slovensko a další státy východní Evropy.

Následně pracoval po dobu 15 let v oblasti finančního sektoru v Ruské Federaci, Běloruska.

Stanislav je certifikovaným bankéřem pro Ruskou Federaci.

Stanislav je zakládajícím členem FINQUEST group s.r.o a aktivně se účastní rozvoje této společnosti od roku 2016.

Ing. Ondřej Pařík

Corporate Finance manager

Ondřej je hlavní analytikem a projektovým manažerem. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a postgraduální program CEMS.

Svoji profesní dráhu v M&A začínal ve společnosti KPMG, kde pracoval na projektech zahrnujících akviziční a prodejní mandáty, restrukturalizace a oceňování podniků.

Další zkušenosti sbíral v oddělení M&A telekomunikačního operátora GTS, pro kterého řídil akviziční projekty a následně se podílel na prodeji celé skupiny společnosti Deutsche Telekom. Poté krátce působil ve společnosti T-Mobile, kde se podílel na spojení s GTS CZ. Následně spolupracoval s NSG Morison na M&A projektech.

Mgr. Ing. Lucie Bezek

Projekt Manager

Lucie vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Již osmým rokem se Lucie zabývá finanční a právní stránkou M&A transakcí v České republice i zahraničí.

Lucie začala svou úspěšnou kariéru v KPMG, kde se především zabývala M&A, oceňováním, due diligence, restrukturalizacemi a projekty IPO. V roce 2013 se stala součástí nově vznikajícího legálního týmu.

Následně Lucie strávila 3 roky v novozélandském týmu PwC, kde se specializovala na přípravu transakčních dokumentací a přípravu finančních modelů.

Ing. Zdeněk Štika

Senior Consultant

Zdeněk je absolventem Vysokého učení technického v Brně. Již v při studiu vedl úsek technologie v tehdy největší mostárně v České republice.

Následně dostal v roce 1993 nabídku pracovat v tehdy novém oboru - spotřebitelském financování. Po jejím přijetí pracoval v tomto oboru 15 let ve vrcholových funkcích v České a Slovenské republice, jako i v Ruské federaci.

Po návratu zůstal věrný finančnímu světu a pracoval 10 jako hlavní metodik ve společnosti zabývající se financováním SME.

Martin Vávra

Analytik

Martin studoval na VŠE v Praze. Dosáhl rozvoje v oboru finančního controllingu v bankovní instituci se specializací na plánování a analýzy.

Kromě běžné agendy související s plánováním a analýzou vývoje marží se podílel i na spolutvorbě různých ocenění pro účely strategické spolupráce s jinými entitami a odhady synergických efektů.

Vítaným profesním přesahem se pro něj stala spolupráce s útvarem řízení aktiv a pasiv a spoluvytváření metodiky v oblasti funds transfer pricing. Nyní se jej pracovně naplňuje bližší vztah mezi analýzou a klientem.

Navíc dlouhodobě spolupracujeme s řadou sektorových expertů, které můžeme v případě potřeby v projektech využít.

Naši experti mají mnohaleté zkušenosti z následujících sektorů:

  • telekomunikace
  • retail
  • FMCG
  • bankovnictví
  • strojírenství
  • real-estate
  • zdravotnictví
  • energetika
  • logistika