Zvolte jazyk

Ing. Radka Dombek

Managing Partner

Radka své vysokoškolské vzdělání získala na Vysoké škole báňské -Technické univerzitě Ostrava. Na začátku své kariéry přijala místo v České spořitelně, a.s. a téměř patnáct let pracovala jako bankéř, zejména se zaměřením na NPL portfolia.

Má zkušenosti s řízením majetkových účastí, finančních prověrek společností a restrukturalizačních plánů pro společnosti. V roce 2009 získala Radka franchizu Sotheby's Realty pro Českou republiku a tím získala cenné zkušenosti na poli nemovitostí.

Vzhledem k dalším zkušenostem ve vedení společností, řízení procesů a akvizic je Radka Dombek přínosným partnerem naší společnosti.

Ing. Radka Dombek

Managing Partner

Radka své vysokoškolské vzdělání získala na Vysoké škole báňské -Technické univerzitě Ostrava. Na začátku své kariéry přijala místo v České spořitelně, a.s. a téměř patnáct let pracovala jako bankéř, zejména se zaměřením na NPL portfolia.

Má zkušenosti s řízením majetkových účastí, finančních prověrek společností a restrukturalizačních plánů pro společnosti. V roce 2009 získala Radka franchizu Sotheby's Realty pro Českou republiku a tím získala cenné zkušenosti na poli nemovitostí.

Vzhledem k dalším zkušenostem ve vedení společností, řízení procesů a akvizic je Radka Dombek přínosným partnerem naší společnosti.

Navíc dlouhodobě spolupracujeme s řadou sektorových expertů, které můžeme v případě potřeby v projektech využít.

Naši experti mají mnohaleté zkušenosti z následujících sektorů:

  • telekomunikace
  • retail
  • FMCG
  • bankovnictví
  • strojírenství
  • real-estate
  • zdravotnictví
  • energetika
  • logistika