Zvolte jazyk

Zdravotnictví je dalším oborem, který hýbe trhem fúzí a akvizic. Cítíme velmi silné signály, které směřují k čím dál tím větší konsolidaci trhu. Pandemie koronaviru jen urychlila některé procesy, které vedly k rozhodnutí, zejména menších poskytovatelů zdravotní péče, prodat své majetkové podíly společnostem, jež mají možnost lépe reagovat na změny. Současní soukromí poskytovatelé zdravotní péče čelí především vysokým nákladům na zajištění personálu a také digitalizaci. Právě probíhající doba prověřuje poskytovatele s úrovní digitálních služeb a především zabezpečení.

Na druhé straně naše společnost eviduje poptávku silných investorů po zdravotnických provozech. Je správnou cestou to, že každý z nich má svůj vytříbený zájem a snaží se jako zdravotní skupina specializovat na konkrétní druh poskytování zdravotní péče.

FINQUEST group s.r.o. se za poslední období podařilo zasmluvnit mandáty jak na straně prodávajících, tak i kupujících. Vážíme si této důvěry a budeme rádi své klienty provázet akvizičními procesy od A do Z.

  • Autor: FINQUEST group s.r.o.